– Danglish > det engelske sprogs indflydelse på dansk Er det danske sprog truet? I Danmark snakkes der ofte om at det danske sprog er truet. Det er engelsk, der

Share