Five Behaviors of a Cohesive Team

Udvikling af teams / Kan kombineres med Everything DiSC eller MBTI All Types

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er en læringsoplevelse, som ruster deltagerne til at gøre teamwork til en konkurrencemæssig fordel i virksomheden. Det banebrydende program, der bygger på New York Times-bestsellerforfatteren Patrick Lencionis bøger og brugen af effektive brancheførende profilværktøjer, har leveret veldokumenterede resultater. Så der er grund til at se nærmere på metoden.

Basis i Five Behaviors

Grundlæggende er der 5 trin som et team skal mestre og som teamet skal igennem. Du kan forstå det som Maslows behovspyramide – det er en trappe, som man bevæger sig opad. De 5 trin teamet går igennem er.

  1. Tillid
  2. Konflikt
  3. Commitment
  4. Ansvar
  5. Resultater

Man begynder med at kigge på tillid i teamet, dernæst evnen til at håndtere konflikter og så frem deles.

Tillid handler ikke kun om at stole på hinanden, men mere om “vulnerable trust”, dvs. sårbarhed- Tør vi blotte os og vores meninger. Sige hvad vi tænker. Tør vi står frem og stå ved os selv.

Konflikter er gode, hvis de fx er faglige. Vi kan være fagligt uenige og have konflikter på tanker, løsninger, ideer m.m. Konflikter på personer “ad hominem” er destruktive. Det er enten tålelige tilstande eller helvede. De gode konflikter er lige i mellem dem.

På dansk vil vi nok sige ejerskab eller “løfte i flok”. Det handler om vi står inde for opgaven og bidrager. Tager vi ansvar og ejerskab. Mange møder bærer præg af manglende commitment og ejerskab, men af ordrer og placering af opgaver og ansvar.

Ansvar er ikke kun om jeg tager ansvar i teamet, men om vi kan holde hinanden op på vores ansvar. Om vi stiller os frem og siger “hey, det var mig” eller om vi kan sige “havde vi ikke en aftale om?”. Ansvar skal både placeres og tages.

Resultater er om vi skaber dem, men først og fremmest om vi er enige om, hvad vi kigger efter, når vi ser resultater. Er det “vores resultater” eller “mine resultater”. Hvornår har vi succes?

Teamet kan arbejde med de forskellige niveauer, hvilket de gør efter gennemført test. Her bliver det synligt, hvad teamet med fordel kan arbejde med, hvad de skal styrke og hvordan de kommer til at gøre det.

Image module
Udvikling af teams med Five Behaviors of a Cohesive Team. 5 trin til en effektiv organisation.

Metoden og systemet er udviklet af Frank Lencioni i samarbejde med Wiley, der bl.a. også laver Everything DiSC. Den mest effektive fremgangsmåde er at tage en test og herefter få et overblik over de styrker og svagheder, som teamet har. Five Behaviors of a Cohesive Team er udbredt i flere lande og findes på flere sprog. Det er frem for alt enkelt og effektivt og har en klar proces, der leder til resultater for teamet.

Udvikling af high performance teams med Five Behaviors of a Cohesive Team
Kontakt os

Få mere at vide om Five Behaviors of a Cohesive Team