E-læring og kurser

ElkanLab er ELKANs portal til e-læring og kurser. Her er der også mulighed for at indgå i både fysiske og virtuelle netværk.

ElkanLab har fokus på læring, formidling, viden og indsigt, der kan bruges i praksis.

Det er med overlæg, at det betegnes som et Laboratorium. Viden skal udvikle sig, og din nysgerrighed må aldrig forsvinde. ElkanLab giver mulighed for at folk folk fra virksomheder kan mødes og prøve teori og metoder af i praksis, blive klogere og møde nye mennesker.

Baggrund

ElkanLab blev etableret i 2007 fordi Mikael Elkan var træt af dyre netværk med de sædvanlige runder om bordet, snak om den virksomhed man besøger fortalt i mandemåneder, omsætning og global rækkevidde og meget lidt om, hvor det gør ondt og eller godt.

Et netværk skal være båret af tillid, sårbarhed, nysgerrighed og vilje til indsigt – med risiko for at føle sig lidt dum. Mikael Elkan lavede sit eget netværk med i dag 150+ medlemmer. Der var 4-20 deltagere pr. gang.

Det er nu nedlagt, men ånden og tanken er den samme. Det er gjort virtuelt, men med de samme muligheder for at mødes fysisk.

Rammer

ElkanLab bor www.elkanlab.dk

  • Det er gratis at være medlem, og nogle af kurserne er gratis, hvor andre koster.
  • Netværk er gratis 4 gange årligt, men ellers koster de enkelte grupper noget at deltage i.
  • Er man ikke aktiv over årets møder medfører det eksklusion af ElkanLab i 12 mdr. Genoptagelse kræver personlig henvendelse og fremmøde.

ElkanLab har som mål at være nysgerrig, afprøvende og fagligt udfordrende. Det er tilladt at være udvidende og spørgende på grænsen til det irriterende: det er et laboratorium!

Alle møder gratis møder koordineres via MeetUp: https://www.meetup.com/ElkanLab/

Reglerne er:

Der skal være mindst 6 deltager og maks 12.
…der er altid nogen der falder fra, men der er også en grænse for hvor mange vi kan være.
Man må gerne lege med ilden.
…vi skal prøve det af vi ikke tør på arbejdet.
Pas bålet.
…hold fast i energien og passionen.
Brug dit talent.
…hvis du kan noget, så skal du noget.
Tal højt før du tænker færdigt.
…hvert laboratorium er maks en halv dag, så der er ikke tid eller grund til at fine formuleringer. Ud med det.
Der findes glæde i mødet med uvidenhed og inkompetence.
…vi mødes for at lære og blive klogere, dvs. vi ankommer dummere end når vi går.
Vi prøver før vi fejler.
…vi skal teste, prøve og forsøge.
Det der er, er det der bliver.
…vi har det vi har, vi gør det vi gør.
Du må tage tanker, venskaber og visitkort med hjem.
…intet er lukket eller hemmeligt, men det er ikke et salgsforum.
Dit mål er vigtigere end dit navn.
…reelt er det ligemeget hvem du er, men sjovere hvorfor du er der.
Du er vigtigere end din titel.
…studentermedhjælp eller direktør. Det er tanken, der tæller ikke titlen.
Vi skal se, undre og ændre.
…vi fortæller ikke andre, hvad sandheden er, men vi deler vores nysgerrighed og optaget af hvad der er anderledes end hvad der virker forkert.

Vel mødt

Mikael Elkan