Everything DiSC

Simpelt og effektivt værktøj til bedre ledelse, kommunikation og teamudvikling. Kort sagt: bedre arbejdspladser

Everything DiSC er et nemt og enkelt system at arbejde med. Grundlæggende er der to akser og fire typer. Nogle systemer arbejder med flere typer, men generelt holder DiSC sig inden for det som psykologien kalder for “The Big Five” inden for personligheds- og adfærdspsykologi.

D – determineret, beslutsom, handler

i – interesse, entusiasme, energi

S – Støtte, stabilitet, samarbejde

C – “competence”, præcision, kontinuerligt

Hvordan man læser DiSC

DiSC er ikke udtryk for at vi er kun én personlighed. Det er et udtryk for at vi har en præference – måske to, som er adfærdsformer vi foretrækker. Det er her vi oplever at have energi, kan fokusere på opgaven og tingene flyder (lidt a la flow-teori, men det er noget andet). Vi taler i hverdagssprog om “vi har en god kemi sammen”.

Ifølge DiSC har vi alle fire adfærdsformer i os, og de kan komme til udtryk på forskellige tidspunkter og i længere tid ad gangen. Er jeg meget hurtig og handlekraftig, så vil jeg have sværere ved at udføre monotone, ensformige opgaver fx årsregnskab eller sætter klistermærker på 200 invitationer. Er jeg  C vil jeg elske at sætte 200 klistermærker på invitationer, men vil nok være afsøgende i forhold til hvordan opgaven skal udføres: hvor skal mærkerne sidde? Skal de være ens?

Alle er lige gode

Der er ikke en form, der er bedre end andre. Det handlere mere om hvad der kræver energi. Vi kan ikke sige at nogle kan blive ledere og andre ikke. Men vi kan godt have stereotype opfattelser af ledere, som vi kan putte på DiSC. De fleste tænker sikkert ledere som handlekraftige D-typer, der tænker og taler hurtigt, er beslutsomme og sætter ting i værk. Men er man mere optaget af samarbejde, team og at støtte og udvikle hinanden, så kan en god chef være et stort fedt S.

DiSC giver ikke en vurdering, men en basis for dialog, selvindsigt og muligheder for konkret samarbejde. Det kan man finde i sin DiSC-rapport. Få sendt eksempel på rapport

Everything DiSC kan bruges til…

  • Rekrutteringbåde ja og nej. Det er ikke et rekrutteringsværktøj, men det kan give basis for et interview og endnu bedre, så kan det give en leder indsigt i den opgave man står over for, hvis man tager vedkommende ind i en afdeling.
  • Medarbejderudviklingja, men mest med fokus på samarbejde, stressfaktorer, motivationsfaktorer, kommunikation og konflikthåndtering.
  • Teamudviklingja, det er rigtigt godt til udvikling af teams og til at skabe samarbejde. At få forståelse for hinandens præferencer er helt fantastisk for mange. Nogle forstår pludseligt de konflikter de har været i igennem forskellige jobs.
  • Ledelseja, leder har helt klart glæde af systemer som Everything DiSC. Det giver nogle klare og tydelige tilgange til ledelse af de enkelte medarbejdere og et team eller en afdeling. DiSC er tilmed så simpel at den er nem at huske og handle ud fra i hverdagen.
  • Salg og sælgere – ja, DiSC har en specifik salgsprofil til sælgere, hvor man kan arbejde med at tilpasse sig andres “stilart”. Det kan virke som manipulation, men egentlig handler det om at fjerne “mudder” fra forruden, så vi hurtigere og nemmere kan komme til beslutninger. Du kender måske “Thin slize theory”, der går ud på at vi inden for 30 sek. har vurderet om vi kan lide eller ikke lide andre. Her er DiSC er effektivt værktøj, særligt hvis man benytter sig af de redskaber som DiSC tilbyder online før et kundemøde.
  • Afklare kompetencernej, DiSC siger intet om hvad du er god til. Man kan gætte ud for ens profil, hvad man vil blive stresset eller motiveret af, men det er ikke et kompetenceværktøj.
  • Grundlag for fyring eller ansættelse- nej, på ingen måde. DiSC kan sige noget om, hvorfor der kan opstå konflikter eller hvor man vil være god til at samarbejde, men det vil være forkert brug, hvis man ansætter eller fyrer på baggrund af en DiSC-profil.

Profiler

Ledere arbejder med DiSC
CEO’s for opstartsvirksomheder arbejder med DiSC og samarbejde.

For at arbejde med Everything DiSC, så bør man købe profiler til sit team eller de personer, som deltager. Profilen omtaler personen i hypoteser, og den enkelte arbejder med hvad der er rigtige, mindre rigtige og måske forkerte udsagn. I et team er giver det rigtigt meget udbytte at arbejde sammen om Everything DiSC, da vi har en tendens til at vurdere os selv anderledes end andre vurderer os – positivt som negativt. Det prøver et system som Praice at komme uden om, men med DiSC er det en god idé at arbejde sammen – ledere som ansatte.

Elkan tilbyder at oprette og håndtere profiler, det er et af vores produkter. Kontakt os

DiSC uden at købe profiler

Ja, det er  da muligt, men klart bedre at få sin profil, hvis man vil arbejde alvorligt med DiSC.

Skal man bare prøve og få indsigt i tankerne omkring adfærd og præferencer, så kan man sagtens få en introduktion og arbejde med DiSC.

Everything DiSC Authorized Partner - ELKAN

*

*