Effektive møder

Hvis du allerede er blevet træt af møder, så er du ikke den eneste. Her finder du nogle gode råd og rammer for hvordan du kan tænke møder anderledes.

Dødsrunden til møder

Mange ledere kører “dødsrunder”. Man starter med Anders og slutter med Åse. Så hører vi hver enkelt om hvad de laver og hvordan det går. Rart for lederen, skidt for medarbejdere, der tit sidder i flade strukturer med 20-40 ansatte. Hvem er det egentlig godt for? Hvem skal høre det? Hvis det er for lederens skyld, så hold hellere 40 møder af 5 min end 1 møde af 200 min. hvor 40 mennesker skal hente kaffe, fjante, lade kagen gå rundt og andet. Det er ret simpelt at holde korte møder alle og så evt. indkalde dagen efter til et samlet, hvor lederen opsummerer og koordinerer.

Der er mange andre måder at kører “dødsrunder” på, så de bliver livsbekræftende og meningsfulde, men det her var lige den mest enkle, som du kan udføre i morgen.

Hav en klar dagsorden, invitér de rigtige….til møder

Bavl og sludder. Hvorfor? Vi har møder fordi vi skal koordinere, afklare eller beslutte = vi mangler viden og overblik. Hvis vi vidste hvem vi 100 % skulle have med til et møde, så ville sandsynligvis slet ikke have behov for mødet. Der er altid nogen der spilder deres tid. Det er et vilkår ved uvidenhed. Her er der til gengæld en bundløs kultur af at møde er som at være kirkegænger: ingen må støje eller forlade salen, når først den åndelige leder taler. Sørg for at det er ok at spørge hvad man skal til et møde og sørg for at det er ok at forlade et møde eller blot koordinere dagsorden de første 5 min, så nogen der skal bruges til sidst ikke sidder i 2 timer og venter på at tæppet går for dem.

Agenda, ansvarlige, tider…til møder

Du skal forberede dig, læs alle bilag, send ud i god tid, lav en agenda med tider og ansvarlige…blablablabla. Der går ca. 2 mdr, så er I holdt op med det. Møder handler ikke papirer og skemaer, det handler om kultur og mødeledelse. At være leder er ikke at være mødeleder. Det er en enorm og kompleks opgave at lede et møde. På et godt møde, skal folk slet ikke forberede sig. Det har mødelederen sørget for.

Mødelederens opgave på et møde er kunne bevæge sig mellem at kunne åbne og lukke processen. En lederes opgave er ofte kun at lukke processer – beslutte, definere, afklare. Så snart en leder gør det på et møde, så lukker man for enhver ekspertise og får mindre kvalificerede beslutningsprocesser, hvor dem der rigtigt ved noget om emnet ikke siger noget om emnet = et dårligt møde. Det handler ikke om hvorvidt de har forberedt sig, men om de bliver inddraget og kan se mening i det der bliver talt om og besluttet.