MUS

Her finder du info og vejledning til hvordan du kan arbejde med MU-Samtaler – eller medarbejderudviklingssamtaler.

MU-Samtalers historie

MU-Samtaler kom til Staten i 1999. Forkortelsen “MUS” er første gang registreret i det danske sprog i 1997 (Kilde: Dansk Sprognævn), men som samtale mellem leder og ansat er det en tendens, der opstår i 1960’erne (Alrø et al., 2004). I 2008 bliver MU-Samtaler indført i danske kommuner.

Formålet med at holde MU-Samtaler er:

“Løbende udvikling af de statslige medarbejderes kompetencer og kvalifikationer
er en forudsætning for effektive og attraktive arbejdspladser i staten.

Stk. 2. Formålet med aftalen er at forpligte ledelse og medarbejdere til at priori-
tere en øget job- og kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannel-
sesindsatsen.

Stk. 3. Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledel-
se. Både ledelse og medarbejdere må tage et ansvar for at sikre en styrket kom-
petenceudvikling, der sikrer såvel institutionens behov som medarbejdernes
individuelle og faglige udvikling.”