AI hæmmer studerendes originalitet

AI og teknologier er ved at skabe uddannelser, hvor adgang, resultat og produkt er langt vigtigere end tilegnelse, forståelse og indsigt?   AI skaber reproduktion ikke innovation De studerende kan

Share