Guide om projektledelse

Find din viden her til at lede projekter

Ordet “Projekt” kommer af projektil. Dvs. vi prøver at ramme et mål med vores projekt – vi kaster det ud mod et mål. Har man det i tankerne, så er der mange karakteristika ved projekter, som nemt giver mening

  • Et projekt er midlertidigt
  • Det er forbundet med en indsats.
  • Det er risikofyldt.

Kunne være nogle af dem. Ofte fastholder organisationen blot at projektet skal holde budget og tidsplan. Dermed har man negliceret enhver mulig risiko eller endnu værre: lagt op til at det er projektlederen, der fejler, hvis de to parametre ikke holdes.

Men selvfølgelig skal projektlederen gøre det – eller i hvert fald gøre sit bedste. Til det har projektlederen en masse metoder, modeller, redskaber, træning og teori, som giver grobund for bedre projekter med større sikkerhed og mulighed for succes.

Husk dog altid at hvis hvis tid og budget er eneste succes, så er det ret nemt at opnå: lad være! Hvis organisationen ikke mener at man kan det, hvad er så succes?

Risikoanalyse
Interessentanalyse
Milepælsplan
Work Breakdown Structure (WBS)
Estimering
Kompleksitetsanalyse
Prince2
IPMA
Agil projektledelse
Projektmodeller
Projektledelsesmodeller
Projektteam og bemanding