Girafsprog

konstruktiv kommunikation

Girafsprog
Konstruktiv kommunikation
Girafsprog er effektivt fordi det bygger på en meget simpel model med en tankegang, der ligger til grund for al konflikthåndtering og effektiv kommunikation. Metoden er udviklet af Marshall B. Rosenberg, som er den der undervises efter.

Kursus eller foredrag

Marshall B. Rosensbergs metode til Girafsprog kaldes også for ikke-voldelig kommunikation. Det er nemt og enkelt at arbejde med og øve sig på.

Meget konkret og dygtig formidler

Absolut brugbart, dialogen kom i gang, og der kom redskaber på bordet

Målet med et kursus i Girafsprog er at give deltagerne et håndgribeligt og nemt anvendeligt redskab til at forbedre og styrke deres kommunikation med andre – det gælder internt i relationer og samarbejde som eksternt med kunder og samarbejdspartnere.

Et foredrag om Girafsprog giver en introduktion til hvordan man konstruktivt kan imødegå konflikter, og hvordan man kan håndtere dem, når de opstår.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere hvor personlig kommunikation er et væsentligt redskab i arbejdsprocessen, f.eks. ledere, frontpersonale, kunderservice eller institutioner og uddannelsessteder.

Indhold

kurset lærer deltagerne at anvende Girafsprog – også kaldet ikke-voldelig kommunikation. Girafsprog giver en enkel 4-trinsmodel som med lidt øvelse kan anvendes i en hvilken som helst kommunikationssituation, hvor det er vigtigt at bevare en fredelig dialog, og hvor mange interesser skal tilgodeses.

Det er nok selv at kunne det. At være i stand til at anvende en personlig sprogbrug, der klart udtrykker behov, ønsker, forventninger og krav skaber automatisk en ligeværdig dialog, som ellers kan være svær at opnå i situationer, hvor parterne er ulige i magtposition – fx en borger overfor en kommunal instans, eller leder over for medarbejder.

Efter et kursus vil deltagerne være i stand til at anvende metoden i deres arbejde til gavn for kommunikationsklimaet generelt og for kunder og samarbejdspartnere især.

Et foredrag om Girafsprog kommer rundt om metoden, teorien og modellen. Der vil være enkelte sidemandsøvelser, men mindre træning og cases.

Kursusform

Kurset fordrer aktiv deltagelse af kursisterne. Undervisningen er baseret på oplæg, træning og cases med individuel feedback og efterfølgende diskussion i grupper eller plenum. Vi tager som regel udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, arbejdssituationer og oplevelser, hvis vi kan indsamle dem før et kursus. Alternativt i begyndelsen af et kursus.

Varighed

  • Foredrag 1-3 timer (over en 1 time er med øvelser)
  • Kursus 1- 3 dage (2-3 dage er med egne cases)
[ult_buttons btn_title=”Kontakt ELKAN for info” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#e65225″ icon=”dfd-icon-phone_wifi_2″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
play video image
[dfd_team_member team_member_title=”Underviser” team_member_subtitle=”Mikael Elkan” team_desc=”Uddannet konfliktmægler og har undervist i mere end 10 år i Girafsprog. Har rådgivet og lavet forløb i arbejdsnedlæggelser, fyringsrunder og 1:1 konflikter” info_alignment=”text-left” team_member_image=”18554″ team_item_width=”380″ team_item_height=”340″ main_heading_default_weight=”” sub_heading_default_weight=”” soc_icons_hover=”1″ module_animation=”transition.flipXIn”]
[ult_buttons btn_title=”Lær mere om Girafsprog før du kontakter os” btn_link=”url:http%3A%2F%2Felkan.dk%2Fgirafsprog-og-ikke-voldelig-kommunikation%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#1e73be” btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]