Trykt i Kommunikation & Sprogs medlemsblad 2016 Den gode gamle med at kommunikation kommer af “communicare”, som betyder “gøre fælles” er i den grad udfordret i dag. Vores sprog er

Måling af HR-arbejde

Virksomheder bruge kræfter på HR, men måler det ofte lige så lidt som kommunikationsarbejdet. Det gælder fx udbytte af kurser, evaluering af opsigelser eller fyringer m.m. HR og kommunikation har

Dialog er det nye sort

Samtale som middel til inddragelse af medarbejdere   Af Jann Scheuer, viceinstitutleder og lektor på Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet Fra kommunikation til dialog Der er gennemført et paradigmeskift i managementteori.

Tips til optagelser Sørg for at du har indhentet de tilladelser der skal til før du optager og foretager interviews. Sørg altid for at gøre folk opmærksom på, at de

Konventionerne er delvist fra Jim Scheinken (1978) Schenkein, Jim: Studies in the organization of conversational interaction, N.Y. Academic Press, 1978, p. xi-xvi. Når man udskriver samtaler benytter man forskellige markører

Storytelling har siden midten af 90’erne været et af de store buzzwords inden for marketing, branding, PR og kommunikation.  Ordet bliver brugt om mangt og meget. Men hvad dækker det

Mange spørger hvordan man så skal gøre, hvis man gerne vil bruge storytelling. En “nem” indgang er at bruge anekdoter. Den omninarrative fortælling Anekdoten har nogle egenskaber der gør den

Tekster om storytelling / historiefortælling i organisationer Interview: Radiointerview om storytelling – 2005 Interviewet blev foretaget i forbindelse med konference i Århus om storytelling. Åbn interview som mp3 (7,75Mb) Kandidatafhandling:

Begrebet “storytelling” er allerede, inden det har fundet sit fodfæste, ved at blive udvandet af at blive brugt til en teori om alt Følgende er storytelling i forskellige perspektiver man

I sprogteori kan man definere narrativer på en mere konkret måde end det ofte sker i håndbøger om organisationsteori om storytelling – fx ud fra grammatiske enheder og syntaktiske strukturer.

Udvalg af litteratur med relation til storytelling og organisationsteori Andersen, Heine og Kaspersen, Lars Bo (Ed.): Klassisk og moderne samfundsteori. Hans Reitzels Forlag, 1996/2000. Andersen, Heine, Thomas Brante og Olav

Datamaterialet består af optagelser i en it-afdeling i en større dansk virksomhed. Det er indsamlet ved afdelingsmøder og interviews med ansatte. Derudover er der indsamlet feltnoter fra lidt over en

Praktisk – er storyweb.dk et underdomæne til elkan.dk, som kun handler om storytelling / historiefortælling. Fagligt – bygger Storyweb.dk på Mikael Elkans kandidatafhandling som tog udgangspunkt i at indsamle mundtlige

En fortælling fra det virkelige liv som specialestuderende En ræv hører en underlig klapren i skoven. Den går efter lyden og kommer til en lysning. Her sidder en hare på

Få et tilbud eller se efter kommende foredrag og undervisning Mikael Elkan holder løbende kurser om storytelling. www.ElkanLab.dk Lær metoder og hør erfaringer om at bruge fortællinger til værdier, processer,

Studerende i virksomheder… godt eller skidt? Nogle virksomheder tager mange studerende ind, så de kan bruge virksomheden som case eller i et praktikophold, andre virksomheder gør det aldrig af frygt